Interactieve aanpak

Tevreden & Gezond kiest een aanpak om gericht te kunnen verbeteren

Tevreden & Gezond brengt nieuw leven in de taaie en stoffige wereld die medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: MTO) heet.

Onderzoek boeiend maken door de inzet van een interactieve aanpak:

Tevreden & Gezond zit (optioneel) aan bij  verschillende overleggen. De leidinggevende is afwezig. Iedere medewerker vult tijdens het overleg een QuickScan in. Dit levert 100% respons van de aanwezigen! Deze respons is uitermate belangrijk om een gedegen tevredenheidsonderzoek te kunnen doen.

De resultaten van de QuickScan worden direct met het team besproken. Het direct bespreken van de resultaten maakt het onderzoek transparant en geeft inzicht aan de werknemer hoe de tevredenheid van hem/haar zich verhoudt tot  de tevredenheid ten opzichte van de collega’s..

Tevreden & Gezond gaat in op de minder of laag scorende onderwerpen en formuleert daarna met het team (SMART) verbetersuggesties via een interactief spel.

Iedere medewerker ontvangt vervolgens een gratis pakket met gezonde boodschappen van HelloFresh. De organisatie past op deze leuke manier gezondheidsmanagement toe en geeft tevens de medewerkers een blijk van waardering.