Percentage mensen met urine-incontinentie in Nederland stijgt

De afgelopen jaren is een stijging te zien van het percentage Nederlanders dat last heeft van urine-incontinentie. De cijfers zijn niet verrassend, omdat ons land momenteel behoorlijk aan het vergrijzen is. De explosieve stijging in het aantal geboortes na de Tweede Wereldoorlog zorgt er nu voor dat Nederland bovengemiddeld veel senioren telt. Juist urine-incontinentie is een ongemak dat zich vaak bij mensen op leeftijd openbaart.

Controle over de blaas

Gemiddeld heeft één op de vier Nederlanders boven de veertig jaar moeite om zijn of haar urine op te houden. Wanneer men goed in staat is om de urine op te houden, spreekt men van continentie. Lukt het echter niet meer om dit goed te doen, dan is iemand incontinent. We onderscheiden hierin overigens twee vormen, te weten incontinentie voor urine en voor ontlasting. In dit artikel beperken we ons tot de problematiek rond urine-incontinentie. Het is overigens niet te kwalificeren als aandoening, maar meer als fysiek ongemak, dat evenwel zeer lastig is voor de mensen die het overkomt. Gelukkig zijn er producten als TENA lady, die helpen om schoon en droog te blijven, ook wanneer de controle over de eigen blaas niet meer optimaal is. Sommige varianten zijn zelfs in staat om meer dan een liter urine tegelijk op te vangen, zodat je een hele nacht kunt doorkomen zonder te hoeven verschonen.

Vrouwen heb er vaker last van

Met name vrouwen hebben last van urine-incontinentie, maar het is zeker niet zo dat mannen er nooit mee te maken krijgen. Gemiddeld is één op de vier mensen met urine-incontinentie een man. Het kan zowel gaan om het verliezen van druppeltjes urine kort na het plassen (het zogenoemde nadruppelen) of het ongecontroleerd verliezen van urine door de dag heen. Voor mannen zijn de producten van TENA men ontwikkeld, zodat ook zij zich in alle vrijheid kunnen blijven bewegen en niet bezorgd hoeven te zijn over eventuele lekkage in de kruisstreek.

Voorkomen en behandelen

Stress kan een veroorzaker zijn van incontinentie, dus het vermijden van stress is zeker aan te bevelen. Ook gezonde voeding (vooral veel drinken) is belangrijk. Blaastraining (het uitstellen van het toiletbezoek gedurende een korte periode) kan ervoor zorgen dat iemand de controle over zijn blaas weer terugkrijgt. Niet voor iedereen biedt dat voldoende resultaat. Als het gaat om urine-incontinentie door stress kan een training van de bekkenbodemspieren of een operatie uitkomst bieden.