MTO – De andere aanpak

Medewerkerstevredenheidsonderzoek eindelijk onder de loep

Geïnspireerd en met veel enthousiasme en een positieve benadering brengt Tevreden & Gezond nieuw leven in de taaie en stoffige wereld die medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: MTO) heet.

De reacties op een MTO zijn gemakkelijk te rubriceren:

  • Geen vertrouwen hebben in de anonimiteit van het onderzoek.
  • Geen tijd vrij (willen) maken om de enquête in te vullen, wat een karige respons geeft en vervolgens geen gedegen onderzoek meer is.
  • De feedback is vaak ‘hoog over’ wat het lastig maakt om daadwerkelijk te kunnen verbeteren.

Tevreden & Gezond pakt het anders aan:

Ze zit aan bij de verschillende team-overleggen waarbij de teamleider afwezig is. Iedere medewerker vult ter plekke het MTO in. 100% respons van de aanwezigen!

De resultaten worden vervolgens in ditzelfde teamoverleg besproken. Wat het interessant maakt is dat Tevreden & Gezond de 2 tot 4 onderwerpen die minder scoren direct zal verdiepen samen met het team.

Tevreden & Gezond formuleert met het team SMART verbetersuggesties via een interactief spel.

Iedere medewerker ontvangt vervolgens een gratis pakket met gezonde boodschappen van HelloFresh. De organisatie past op deze manier op een leuke manier gezondheidsmanagement toe.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Of wilt u een gratis advies gesprek?

Bel 06 2922 0270.